ilustración Barcelona

Els cursos d'il·lustració a Barcelona

cursos de ilustración en Barcelona

Cursos d'il·lustració manuals pràctics, àgils i directes. Inscripcions obertes per als cursos i tallers d'il·lustració (fins al desembre del 2020).

CLASSES PARTICULARS - (A BARCELONA)

1 — CLASSES PARTICULARS A DOMICILI A LA CIUTAT DE BARCELONA

CURSOS D'IL·LUSTRACIÓ - D'ESTIU 2020

2 — CURS MONOGRÀFIC D'IL·LUSTRACIÓ I CREACIÓ DE CONTES INFANTILS (juliol tarda)

3 — CURS DE DIBUIX I IL·LUSTRACIÓ CREATIVA (juliol tarda)

4 — TALLERS INTENSIUS D'INICIACIÓ A LA IL·LUSTRACIÓ - (1 taller juliol tarda i 1 taller especial agost tarda)

TALLERS D'IL·LUSTRACIÓ - DE SETEMBRE A DESEMBRE 2020

5 — TALLER MONOGRÀFIC D'IL·LUSTRACIÓ I CREACIÓ DE CONTES INFANTILS (octubre, 3 dissabtes a la tarda)

6 — TALLER DE DIBUIX I IL·LUSTRACIÓ CREATIVA (setembre, 2 dissabtes a la tarda)

7 — TALLER INTENSIU D'INICIACIÓ A LA IL·LUSTRACIÓ - (novembre, 2 dissabtes a la tarda)

 

1 - CLASSES PARTICULARS A DOMICILI A LA CIUTAT DE BARCELONA

Temari: tècniques manuals d'Il·lustració en general, a més dels continguts relacionats amb els cursos i tallers que s'anuncien en aquesta web. També s'imparteixen els temes que sol·liciti l'alumne específicament i que el professor consideri de la seva competència.

Dates: a convenir.

Tarifa: 35€ per hora amb un mínim de 4 hores. Si són dues persones al mateix domicili, el preu és de 25€/hora cada persona. El material és a càrrec de l'alumne.

Forma de pagament: s'abona el 50% per endavant, i la resta s'abona el mateix dia que s'imparteix la classe.

2 - CURS MONOGRÀFIC D'IL·LUSTRACIÓ I CREACIÓ DE CONTES INFANTILS - juliol (tarda)
Destinat a totes les persones interessades al món de la il·lustració infantil.
No es necessita preparació acadèmica específica.

Descripció del curs
Els objectius d'aquest curs són: aprendre els principis fonamentals que regeixen la creativitat aplicada a la il·lustració de contes infantils i com generar recursos per potenciar-la; desenvolupar un projecte personal d'il·lustració d'un conte a partir d'un text propi o aliè, des de les primeres idees, creació de personatges, maquetació, realització a color i art final per ser proposat per a una publicació.

Durada del curs
24 hores, en sessions de 3 hores, 8 dies a la tarda, de 17.00h a 20.00h.
Inici del curs: dilluns 20 de juliol i finalitza el dijous 30 de juliol.

CALENDARI I HORARIS
Juliol: dies 20 - 21 - 22 - 23 - 27 - 28 - 29 - 30
Horari: 17.00h a 20.00h
Total: 24 hores lectives.

Temari

 • Anàlisi d'un conte publicat
 • Com idear un conte
 • Creació de personatges: característiques i expressions fonamentals
 • Esbossos del personatge protagonista
 • Desenvolupament i composició d'ambients i personatges secundaris
 • Estructura visual del conjunt i maquetació de les pàgines
 • Verificació del ritme general del conte; coherència formal
 • Exploració de combinacions de color i textures
 • Il·lustració del conte i realització d'originals
 • Preparació i art final per a l'editor

El curs s'imparteix a grups reduïts d'alumnes per garantir una eficaç atenció personalitzada en un ambient estimulant de creació i experimentació.
El nostre ensenyament es basa en una demostrada, qualificada i acreditada experiència docent i professional.
Per inscriure's no es requereix nivell mínim, ni s'exigeix una preparació acadèmica prèvia.

Tarifes
50€ matrícula i reserva de plaça, més 1 quota única de 300€, a abonar el 20 de juliol. Cost total del curs: 350€.
Material didàctic inclòs.
Matricula oberta.

3 - CURS DE DIBUIX I IL·LUSTRACIÓ CREATIVA - juliol (tarda)
Destinat a totes les persones interessades en el dibuix creatiu i a l'expressió personal aplicada a la il·lustració.
No es necessita preparació acadèmica específica.

Descripció del curs
L'objectiu d'aquest curs és aprendre a dibuixar sense estar subjecte als cànons acadèmics, deixant que la sensibilitat i intuïció de cadascun s'expressin de forma lliure, única i sense bloquejos, fins a aconseguir resultats singulars.
Durant el curs es desenvolupa una manera diferent de mirar la realitat per capturar l'essencial i representar-la en imatges originals; s'exercita la capacitat per dibuixar de memòria i emprar la imaginació. A mesura que es van coneixent les diferents tècniques experimentals que s'imparteixen en el curs, l'alumne va adquirint cada vegada major llibertat i confiança a definir la seva identitat en el dibuix, per després aplicar-la reeixidament en el camp de la il·lustració.

Durada del curs
18 hores, en sessions de 3 hores, 6 dies a la tarda, de 17.00h a 20.00h.
Inici del curs: dimecres 1 de juliol i finalitza el dijous 9 de juliol.

CALENDARI I HORARIS
Juliol: dies 1 - 2 - 6 - 7 - 8 - 9
Horari: 17.00h a 20.00h
Total: 18 hores lectives.

Temari

 • Descobrir una altra mirada i una altra forma de dibuixar
 • Relació entre forma i espai
 • Aplicar la memòria visual al dibuix creatiu
 • Dibuixar amb eines, materials i tècniques inusuals
 • Il·lustrar amb estil un tema

El curs s'imparteix a grups reduïts d'alumnes per garantir una eficaç atenció personalitzada en un ambient estimulant de creació i experimentació.
El nostre ensenyament es basa en una demostrada, qualificada i acreditada experiència docent i professional.
Per inscriure's no es requereix nivell mínim, ni s'exigeix una preparació acadèmica prèvia.

Tarifes
50€ matrícula i reserva de plaça, més 1 quota única de 210€ a abonar l'1 de juliol. Cost total del curs: 260€.
Material inclòs.
Matricula oberta.

4 - TALLERS INTENSIUS D'INICIACIÓ A LA IL·LUSTRACIÓ - 2 tallers, de 2 dies consecutius a la tarda cada taller
Destinat a totes les persones interessades en la il·lustració que vulguin iniciar-se en aquest camp.
No es necessita preparació acadèmica específica.
Grups reduïts on cada alumne rep un seguiment individualitzat en relació a la seva preparació.

Descripció del taller
Aquest taller inicia a la il·lustració com un element rellevant en la comunicació visual contemporània present en diferents àmbits. Assenta les bases de la comunicació visual, com a vehicle per a la difusió d'idees en imatges, amb múltiples aplicacions i funcions en diferents sectors.
Així mateix, proporciona recursos conceptuals indispensables per al desenvolupament i gestació d'idees; habilitats en les diferents tècniques d'il·lustració, amb materials i suports nous i experimentals, a més dels habituals. El taller proporciona els coneixements fonamentals per a la composició gràfica i cromàtica, i potencia els recursos creatius per a la representació psicològica i formal de diferents personatges i la seva incorporació a un ambient.
A més facilita als interessats en la il·lustració, les bases perquè puguin desenvolupar-se de manera reeixida en l'àmbit professional.

Durada de cada taller
8 hores, en sessions de 4 hores, dos dies consecutius a la tarda de 16.30h a 20.30h.

Taller juliol
Inici del taller: dimecres 15 de juliol i en finalitza dijous 16 de juliol.

Taller especial agost
Inici del taller: dimecres 5 d'agost' i en finalitza dijous 6 d'agost.

Temari (és el mateix per al taller de juliol i per a l'especial d'agost)

 • Anàlisi i comprensió d'un briefing
 • Gestació i desenvolupament d'idees
 • Realització d'esbossos per plasmar idees
 • Estudi de la composició i de l'espai, i la seva aplicació en paisatges i ambients
 • Pràctiques de diferents tècniques d'il·lustració sobre diferents suports i mitjans
 • Creació de personatges i la seva representació psicològica i formal
 • Procés i documentació per il·lustrar un text

El taller s'imparteix a grups reduïts d'alumnes per garantir una eficaç atenció personalitzada en un ambient estimulant de creació i experimentació.
El nostre ensenyament es basa en una demostrada, qualificada i acreditada experiència docent i professional.
Per inscriure's no es requereix nivell mínim, ni s'exigeix una preparació acadèmica prèvia.

Tarifes taller juliol i especial taller agost
50€ matrícula i reserva de plaça, més una quota única de 100€, a abonar el 15 de juliol per al taller de juliol o el 5 d'agost per al taller d'agost. Cost total de cada un dels tallers: 150€.
Material inclòs.
Matricula oberta.

5 - TALLER MONOGRÀFIC D'IL·LUSTRACIÓ I CREACIÓ DE CONTES INFANTILS - octubre (3 dissabtes a la tarda)
Destinat a totes les persones interessades al món de la il·lustració infantil.
No es necessita preparació acadèmica específica.

Descripció del taller
Els objectius d'aquest taller són: aprendre els principis fonamentals que regeixen la creativitat aplicada a la il·lustració de contes infantils i com generar recursos per potenciar-la; desenvolupar un projecte personal d'il·lustració d'un conte a partir d'un text propi o aliè, des de les primeres idees, creació de personatges, maquetació, realització a color i art final per ser proposat per a una publicació.

Durada del taller
12 hores, en sessions de 4 hores, 3 dissabtes a la tarda, de 16.30h a 20.30h.

CALENDARI I HORARIS
Octubre: dies 17 - 24 - 31
Horari: 16.30h a 20.30h
Total: 12 hores lectives.

Temari

 • Anàlisi d'un conte publicat
 • Com idear un conte
 • Creació de personatges: característiques i expressions fonamentals
 • Esbossos del personatge protagonista
 • Desenvolupament i composició d'ambients i personatges secundaris
 • Estructura visual del conjunt i maquetació de les pàgines
 • Verificació del ritme general del conte; coherència formal
 • Exploració de combinacions de color i textures
 • Il·lustració del conte i realització d'originals
 • Preparació i art final per a l'editor

El taller s'imparteix a grups reduïts d'alumnes per garantir una eficaç atenció personalitzada en un ambient estimulant de creació i experimentació.
El nostre ensenyament es basa en una demostrada, qualificada i acreditada experiència docent i professional.
Per inscriure's no es requereix nivell mínim, ni s'exigeix una preparació acadèmica prèvia.

Tarifes
50€ matrícula i reserva de plaça, més 1 quota única de 220€ a abonar el 17 de octubre. Cost total del taller: 270€.
Material didàctic inclòs.
Matricula oberta.

6 - TALLER DE DIBUIX I IL·LUSTRACIÓ CREATIVA - setembre (2 dissabtes a la tarda)
Destinat a totes les persones interessades en el dibuix creatiu i a l'expressió personal aplicada a la il·lustració.
No es necessita preparació acadèmica específica.

Descripció del taller
L'objectiu d'aquest taller és aprendre a dibuixar sense estar subjecte als cànons acadèmics, deixant que la sensibilitat i intuïció de cadascun s'expressin de forma lliure, única i sense bloquejos, fins a aconseguir resultats singulars.
Durant el taller es desenvolupa una manera diferent de mirar la realitat per capturar l'essencial i representar-la en imatges originals; s'exercita la capacitat per dibuixar de memòria i emprar la imaginació. A mesura que es van coneixent les diferents tècniques experimentals que s'imparteixen en el taller, l'alumne va adquirint cada vegada major llibertat i confiança a definir la seva identitat en el dibuix, per després aplicar-la reeixidament en el camp de la il·lustració.

Durada del taller
9 hores, en sessions de 4 hores i 1/2, dos dissabtes a la tarda, de 16.00h a 20.30h.

CALENDARI I HORARIS
Setembre: dies 19 - 26
Horari: 16.00h a 20.30h
Total: 9 hores lectives.

Temari

 • Descobrir una altra mirada i una altra forma de dibuixar
 • Relació entre forma i espai
 • Aplicar la memòria visual al dibuix creatiu
 • Dibuixar amb eines, materials i tècniques inusuals
 • Il·lustrar amb estil un tema

El taller s'imparteix a grups reduïts d'alumnes per garantir una eficaç atenció personalitzada en un ambient estimulant de creació i experimentació.
El nostre ensenyament es basa en una demostrada, qualificada i acreditada experiència docent i professional.
Per inscriure's no es requereix nivell mínim, ni s'exigeix una preparació acadèmica prèvia.

Tarifes
50€ matrícula i reserva de plaça, més 1 quota única de 170€ a abonar el 19 de setembre. Cost total del taller: 220€.
Material inclòs.
Matricula oberta.

7 - TALLER INTENSIU D'INICIACIÓ A LA IL·LUSTRACIÓ - novembre (2 dissabtes a la tarda)
Destinat a totes les persones interessades en la il·lustració que vulguin iniciar-se en aquest camp.
No es necessita preparació acadèmica específica.
Grups reduïts on cada alumne rep un seguiment individualitzat en relació a la seva preparació.

Descripció del taller
Aquest taller inicia a la il·lustració com un element rellevant en la comunicació visual contemporània present en diferents àmbits. Assenta les bases de la comunicació visual, com a vehicle per a la difusió d'idees en imatges, amb múltiples aplicacions i funcions en diferents sectors.
Així mateix, proporciona recursos conceptuals indispensables per al desenvolupament i gestació d'idees; habilitats en les diferents tècniques d'il·lustració, amb materials i suports nous i experimentals, a més dels habituals. El taller proporciona els coneixements fonamentals per a la composició gràfica i cromàtica, i potencia els recursos creatius per a la representació psicològica i formal de diferents personatges i la seva incorporació a un ambient.
A més facilita als interessats en la il·lustració, les bases perquè puguin desenvolupar-se de manera reeixida en l'àmbit professional.

Durada del taller
9 hores, en sessions de 4 hores i 1/2, dos dissabtes consecutius a la tarda de 16.00h a 20.30h.

Taller novembre
Dos dissabtes consecutius: dies 21 i 28 de novembre.

Temari

 • Anàlisi i comprensió d'un briefing
 • Gestació i desenvolupament d'idees
 • Realització d'esbossos per plasmar idees
 • Estudi de la composició i de l'espai, i la seva aplicació en paisatges i ambients
 • Pràctiques de diferents tècniques d'il·lustració sobre diferents suports i mitjans
 • Creació de personatges i la seva representació psicològica i formal
 • Procés i documentació per il·lustrar un text

El taller s'imparteix a grups reduïts d'alumnes per garantir una eficaç atenció personalitzada en un ambient estimulant de creació i experimentació.
El nostre ensenyament es basa en una demostrada, qualificada i acreditada experiència docent i professional.
Per inscriure's no es requereix nivell mínim, ni s'exigeix una preparació acadèmica prèvia.

Tarifes
50€ matrícula i reserva de plaça, més una quota única de 170€, a abonar el 21 de novembre. Cost total del taller: 220€.
Material inclòs.
Matricula oberta.

 

PER A MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
EMAIL: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Tel.: 675 35 32 61

Els cursos s'imparteixen a SABERIS: Bisbe Sivilla, nº 30b (a prop Pl. de la Bonanova)

Veure imatges de les classes