ilustración Barcelona

Els cursos d'il·lustració a Barcelona

cursos de ilustración en Barcelona

Cursos d'il·lustració manuals pràctics, àgils i directes. Inscripcions obertes per als cursos i tallers d'il·lustració (fins al març del 2020).

CLASSES PARTICULARS - (A BARCELONA)

1 — CLASSES PARTICULARS A DOMICILI A LA CIUTAT DE BARCELONA

CURSOS D'IL·LUSTRACIÓ - DE SETEMBRE A DESEMBRE 2019

2 — CURS MONOGRÀFIC D'IL·LUSTRACIÓ I CREACIÓ DE CONTES INFANTILS (oct.-des. matí)

3 — CURS MONOGRÀFIC D'IL·LUSTRACIÓ I CREACIÓ DE CONTES INFANTILS (oct.-des. tarda)

4 — CURS DE DIBUIX I IL·LUSTRACIÓ CREATIVA (oct.-des. tarda)

5 — TALLER DE DIBUIX, COLOR I IL·LUSTRACIÓ: L'AUTORETRAT COM A FORMA D'AUTOCONEIXEMENT - Especial d'un dia (26 d'octubre)

6 — TALLER INTENSIU D'INICIACIÓ A LA IL·LUSTRACIÓ - Especial dissabtes tarda

CURSOS D'IL·LUSTRACIÓ - DE GENER A MARÇ 2020

7 — CURS MONOGRÀFIC D'IL·LUSTRACIÓ I CREACIÓ DE CONTES INFANTILS (gen.-març matí)

8 — CURS MONOGRÀFIC D'IL·LUSTRACIÓ I CREACIÓ DE CONTES INFANTILS (gen.-març tarda)

9 — CURS DE DIBUIX I IL·LUSTRACIÓ CREATIVA (gen.-març tarda)

10 — TALLERS INTENSIUS D'INICIACIÓ A LA IL·LUSTRACIÓ - Especial dissabtes tarda

 

1 - CLASSES PARTICULARS A DOMICILI A LA CIUTAT DE BARCELONA

Temari: tècniques manuals d'Il·lustració en general, a més dels continguts relacionats amb els cursos i tallers que s'anuncien en aquesta web. També s'imparteixen els temes que sol·liciti l'alumne específicament i que el professor consideri de la seva competència.

Dates: a convenir.

Tarifa: 35€ per hora amb un mínim de 4 hores. Si són dues persones al mateix domicili, el preu és de 25€/hora cada persona. El material és a càrrec de l'alumne.

Forma de pagament: s'abona el 50% per endavant, i la resta s'abona el mateix dia que s'imparteix la classe.

2 - CURS MONOGRÀFIC D'IL·LUSTRACIÓ I CREACIÓ DE CONTES INFANTILS - oct.-des. (matí)
Destinat a totes les persones interessades al món de la il·lustració infantil.
No es necessita preparació acadèmica específica.

Descripció del curs
Els objectius d'aquest curs són: aprendre els principis fonamentals que regeixen la creativitat aplicada a la il·lustració de contes infantils i com generar recursos per potenciar-la; desenvolupar un projecte personal d'il·lustració d'un conte a partir d'un text propi o aliè, des de les primeres idees, creació de personatges, maquetació, realització a color i art final per ser proposat per a una publicació.

Durada del curs
24 hores en sessions setmanals de 3 hores els dilluns al matí de 10.00h a 13.00h.
Inici del curs: dilluns 21 d'octubre i finalitza el dilluns 9 de desembre.

CALENDARI I HORARIS
Octubre: dies 21 - 28
Novembre: dies 4 - 11 - 18 - 25
Desembre: dies 2 - 9
Horari: 10.00h a 13.00h
Total: 24 hores lectives.

Temari

 • Anàlisi d'un conte publicat
 • Com idear un conte
 • Creació de personatges: característiques i expressions fonamentals
 • Esbossos del personatge protagonista
 • Desenvolupament i composició d'ambients i personatges secundaris
 • Estructura visual del conjunt i maquetació de les pàgines
 • Verificació del ritme general del conte; coherència formal
 • Exploració de combinacions de color i textures
 • Il·lustració del conte i realització d'originals
 • Preparació i art final per a l'editor

El curs s'imparteix a grups reduïts d'alumnes per garantir una eficaç atenció personalitzada en un ambient estimulant de creació i experimentació.
El nostre ensenyament es basa en una demostrada, qualificada i acreditada experiència docent i professional.
Per inscriure's no es requereix nivell mínim, ni s'exigeix una preparació acadèmica prèvia.

Tarifes: 50€ matrícula i reserva de plaça, més 2 quotes de 160€, a abonar la primera quota el 21 d'octubre i la segona el 18 de novembre. Cost total del curs 370€.
Material didàctic inclòs.
Matricula oberta.

3 - CURS MONOGRÀFIC D'IL·LUSTRACIÓ I CREACIÓ DE CONTES INFANTILS - oct.-des. (tarda)
Destinat a totes les persones interessades al món de la il·lustració infantil.
No es necessita preparació acadèmica específica.

Descripció del curs
Els objectius d'aquest curs són: aprendre els principis fonamentals que regeixen la creativitat aplicada a la il·lustració de contes infantils i com generar recursos per potenciar-la; desenvolupar un projecte personal d'il·lustració d'un conte a partir d'un text propi o aliè, des de les primeres idees, creació de personatges, maquetació, realització a color i art final per ser proposat per a una publicació.

Durada del curs
24 hores, en sessions setmanals de 2 hores els dimecres a la tarda de 19.00h a 21.00h.

Inici del curs: dimecres 2 d'octubre i finalitza el dimecres 18 de desembre.

CALENDARI I HORARIS
Octubre: dies 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Novembre: dies 6 - 13 - 20 - 27
Desembre: dies 4 - 11 - 18
Horari: 19.00h a 21.00h
Total: 24 hores lectives.

Temari

 • Anàlisi d'un conte publicat
 • Com idear un conte
 • Creació de personatges: característiques i expressions fonamentals
 • Esbossos del personatge protagonista
 • Desenvolupament i composició d'ambients i personatges secundaris
 • Estructura visual del conjunt i maquetació de les pàgines
 • Verificació del ritme general del conte; coherència formal
 • Exploració de combinacions de color i textures
 • Il·lustració del conte i realització d'originals
 • Preparació i art final per a l'editor

El curs s'imparteix a grups reduïts d'alumnes per garantir una eficaç atenció personalitzada en un ambient estimulant de creació i experimentació.
El nostre ensenyament es basa en una demostrada, qualificada i acreditada experiència docent i professional.
Per inscriure's no es requereix nivell mínim, ni s'exigeix una preparació acadèmica prèvia.

Tarifes: 50€ matrícula i reserva de plaça, més 2 quotes de 160€, a abonar la primera quota el 2 d'octubre i la segona el 13 de novembre. Cost total del curs 370€.
Material didàctic inclòs.
Matricula oberta.

4 - CURS DE DIBUIX I IL·LUSTRACIÓ CREATIVA - oct.-des. (tarda)
Destinat a totes les persones interessades en el dibuix creatiu i a l'expressió personal aplicada a la il·lustració.
No es necessita preparació acadèmica específica.

Descripció del curs
L'objectiu d'aquest curs és aprendre a dibuixar sense estar subjecte als cànons acadèmics, deixant que la sensibilitat i intuïció de cadascun s'expressin de forma lliure, única i sense bloquejos, fins a aconseguir resultats singulars.
Durant el curs es desenvolupa una manera diferent de mirar la realitat per capturar l'essencial i representar-la en imatges originals; s'exercita la capacitat per dibuixar de memòria i emprar la imaginació. A mesura que es van coneixent les diferents tècniques experimentals que s'imparteixen en el curs, l'alumne va adquirint cada vegada major llibertat i confiança a definir la seva identitat en el dibuix, per després aplicar-la reeixidament en el camp de la il·lustració.

Durada del curs
20 hores, en sessions setmanals de 2 hores els dimarts a la tarda de 19.00h a 21.00h.

Inici del curs: dimarts 15 d'octubre i finalitza el dimarts 17 de desembre.

CALENDARI I HORARIS
Octubre: dies 15 - 22 - 29
Novembre: dies 5 - 12 - 19 - 26
Desembre: dies 3 - 10 - 17
Horari: 19.00h a 21.00h
Total: 20 hores lectives.

Temari

 • Descobrir una altra mirada i una altra forma de dibuixar
 • Relació entre forma i espai
 • Aplicar la memòria visual al dibuix creatiu
 • Dibuixar amb eines, materials i tècniques inusuals
 • Il·lustrar amb estil un tema

El curs s'imparteix a grups reduïts d'alumnes per garantir una eficaç atenció personalitzada en un ambient estimulant de creació i experimentació.
El nostre ensenyament es basa en una demostrada, qualificada i acreditada experiència docent i professional.
Per inscriure's no es requereix nivell mínim, ni s'exigeix una preparació acadèmica prèvia.

Tarifes: 50€ matrícula i reserva de plaça, més 2 quotes de 120€, a abonar la primera quota el 15 d'octubre i la segona el 19 de novembre. Cost total del curs 290€.
Material inclòs.
Matricula oberta.

5 - TALLER DE DIBUIX, COLOR I IL·LUSTRACIÓ: L'AUTORETRAT COM A FORMA D'AUTOCONEIXEMENT - Especial d'un dia (26 d'octubre)
Destinat a totes les persones interessades en el dibuix, el color i la il·lustració com a mitjans per reconèixer i definir allò que les fa úniques i originals.
No es necessita preparació acadèmica específica.
Grups reduïts on cada alumne rep un seguiment individualitzat.

Descripció del taller
Aquest taller proposa una aventura fascinant encaminada a descobrir potencialitats desconegudes i amb uns resultats sorprenents, tant en l'àmbit personal com en l'artístic.
En aquest taller s'aprenen tècniques artístiques de forma lúdica i experimental, que serveixen de base com a instruments per definir el propi estil de dibuix i il·lustració.
Des de diferents perspectives personals s'aborda l'autoretrat com a forma d'autoconeixement, recreant el rostre amb mitjans plàstics i materials insòlits, i elaborant diferents versions del mateix amb recursos expressius i renovadors.
A partir de tècniques particulars, s'aprèn a dibuixar de manera immediata amb la mateixa rapidesa que s'escriu. A més, mitjançant els exercicis que es realitzen en el taller, els alumnes troben les formes i els colors que harmonitzen més amb la seva personalitat.
Així mateix, l'alumne aprèn a no perdre la petjada de la seva sensibilitat i a desbloquejar-la, confiant en el propi univers expressiu.

Durada del taller
El taller es desenvoluparà en un únic dissabte, el dia 26 d'octubre amb horari de 10.00h a 18.00h i amb un total de 8 hores lectives, amb una breu pausa per a l'esmorzar.

Tarifa: 50€ matrícula i reserva de plaça, més una quota de 100€, a abonar abans de l'inici del taller. Cost total del taller 150€.
Material inclòs.
Matricula oberta.

6 - TALLER INTENSIU D'INICIACIÓ A LA IL·LUSTRACIÓ - Especial dissabtes tarda
Destinat a totes les persones interessades en la il·lustració que vulguin iniciar-se en aquest camp.
No es necessita preparació acadèmica específica.
Grups reduïts on cada alumne rep un seguiment individualitzat en relació a la seva preparació.

Descripció del curs
Aquest taller inicia a la il·lustració com un element rellevant en la comunicació visual contemporània present en diferents àmbits. Assenta les bases de la comunicació visual, com a vehicle per a la difusió d'idees en imatges, amb múltiples aplicacions i funcions en diferents sectors.
Així mateix, proporciona recursos conceptuals indispensables per al desenvolupament i gestació d'idees; habilitats en les diferents tècniques d'il·lustració, amb materials i suports nous i experimentals, a més dels habituals. El taller proporciona els coneixements fonamentals per a la composició gràfica i cromàtica, i potencia els recursos creatius per a la representació psicològica i formal de diferents personatges i la seva incorporació a un ambient.
A més facilita als interessats en la il·lustració, les bases perquè puguin desenvolupar-se de manera reeixida en l'àmbit professional.

Durada del taller
8 hores, en sessions setmanals de 4 hores, dos dissabtes a la tarda de 16.30h a 20.30h.

Taller novembre
Inici del taller: dissabte 16 de novembre i en finalitza dissabte 23 de novembre.

Temari

 • Anàlisi i comprensió d'un briefing
 • Gestació i desenvolupament d'idees
 • Realització d'esbossos per plasmar idees
 • Estudi de la composició i de l'espai, i la seva aplicació en paisatges i ambients
 • Pràctiques de diferents tècniques d'il·lustració sobre diferents suports i mitjans
 • Creació de personatges i la seva representació psicològica i formal
 • Procés i documentació per il·lustrar un text

El taller s'imparteix a grups reduïts d'alumnes per garantir una eficaç atenció personalitzada en un ambient estimulant de creació i experimentació.
El nostre ensenyament es basa en una demostrada, qualificada i acreditada experiència docent i professional.
Per inscriure's no es requereix nivell mínim, ni s'exigeix una preparació acadèmica prèvia.

Tarifes: 50€ matrícula i reserva de plaça, més una quota de 100€, a abonar abans de l'inici del taller, o el primer día de clase. Cost total del taller 150€.
Material inclòs.
Matricula oberta.

7 - CURS MONOGRÀFIC D'IL·LUSTRACIÓ I CREACIÓ DE CONTES INFANTILS - gen.-març (matí)
Destinat a totes les persones interessades al món de la il·lustració infantil.
No es necessita preparació acadèmica específica.

Descripció del curs
Els objectius d'aquest curs són: aprendre els principis fonamentals que regeixen la creativitat aplicada a la il·lustració de contes infantils i com generar recursos per potenciar-la; desenvolupar un projecte personal d'il·lustració d'un conte a partir d'un text propi o aliè, des de les primeres idees, creació de personatges, maquetació, realització a color i art final per ser proposat per a una publicació.

Durada del curs
24 hores en sessions setmanals de 3 hores els dilluns al matí de 10.00h a 13.00h.

Inici del curs: dilluns 27 de gener i finalitza el dilluns 16 de març.

CALENDARI I HORARIS
Gener: dia 27
Febrer: dies 3 - 10 - 17 - 24
Març: dies 2 - 9 - 16
Horari: 10.00h a 13.00h
Total: 24 hores lectives.

Temari

 • Anàlisi d'un conte publicat
 • Com idear un conte
 • Creació de personatges: característiques i expressions fonamentals
 • Esbossos del personatge protagonista
 • Desenvolupament i composició d'ambients i personatges secundaris
 • Estructura visual del conjunt i maquetació de les pàgines
 • Verificació del ritme general del conte; coherència formal
 • Exploració de combinacions de color i textures
 • Il·lustració del conte i realització d'originals
 • Preparació i art final per a l'editor

El curs s'imparteix a grups reduïts d'alumnes per garantir una eficaç atenció personalitzada en un ambient estimulant de creació i experimentació.
El nostre ensenyament es basa en una demostrada, qualificada i acreditada experiència docent i professional.
Per inscriure's no es requereix nivell mínim, ni s'exigeix una preparació acadèmica prèvia.

Tarifes: 50€ matrícula i reserva de plaça, més 2 quotes de 160€, a abonar la primera quota el 27 de gener i la segona el 24 de febrer. Cost total del curs 370€.
Material didàctic inclòs.
Matricula oberta.

8 - CURS MONOGRÀFIC D'IL·LUSTRACIÓ I CREACIÓ DE CONTES INFANTILS - gen. març. (tarda)
Destinat a totes les persones interessades al món de la il·lustració infantil.
No es necessita preparació acadèmica específica.

Descripció del curs
Els objectius d'aquest curs són: aprendre els principis fonamentals que regeixen la creativitat aplicada a la il·lustració de contes infantils i com generar recursos per potenciar-la; desenvolupar un projecte personal d'il·lustració d'un conte a partir d'un text propi o aliè, des de les primeres idees, creació de personatges, maquetació, realització a color i art final per ser proposat per a una publicació.

Durada del curs
24 hores, en sessions setmanals de 2 hores els dimarts a la tarda de 19.00h a 21.00h.

Inici del curs: dimarts 14 de gener i finalitza el dimarts 31 de març.

CALENDARI I HORARIS
Gener: dies 14 - 21 - 28
Febrer: dies 4 - 11 - 18 - 25
Març: dies 3 - 10 - 17 - 24 - 31
Horari: 19.00h a 21.00h
Total: 24 hores lectives.

Temari

 • Anàlisi d'un conte publicat
 • Com idear un conte
 • Creació de personatges: característiques i expressions fonamentals
 • Esbossos del personatge protagonista
 • Desenvolupament i composició d'ambients i personatges secundaris
 • Estructura visual del conjunt i maquetació de les pàgines
 • Verificació del ritme general del conte; coherència formal
 • Exploració de combinacions de color i textures
 • Il·lustració del conte i realització d'originals
 • Preparació i art final per a l'editor

El curs s'imparteix a grups reduïts d'alumnes per garantir una eficaç atenció personalitzada en un ambient estimulant de creació i experimentació.
El nostre ensenyament es basa en una demostrada, qualificada i acreditada experiència docent i professional.
Per inscriure's no es requereix nivell mínim, ni s'exigeix una preparació acadèmica prèvia.

Tarifes: 50€ matrícula i reserva de plaça, més 2 quotes de 160€, a abonar la primera quota el 14 de gener i la segona el 25 de febrer. Cost total del curs 370€.
Material didàctic inclòs.
Matricula oberta.

9 - CURS DE DIBUIX I IL·LUSTRACIÓ CREATIVA - gen.-març (tarda)
Destinat a totes les persones interessades en el dibuix creatiu i a l'expressió personal aplicada a la il·lustració.
No es necessita preparació acadèmica específica.

Descripció del curs
L'objectiu d'aquest curs és aprendre a dibuixar sense estar subjecte als cànons acadèmics, deixant que la sensibilitat i intuïció de cadascun s'expressin de forma lliure, única i sense bloquejos, fins a aconseguir resultats singulars.
Durant el curs es desenvolupa una manera diferent de mirar la realitat per capturar l'essencial i representar-la en imatges originals; s'exercita la capacitat per dibuixar de memòria i emprar la imaginació. A mesura que es van coneixent les diferents tècniques experimentals que s'imparteixen en el curs, l'alumne va adquirint cada vegada major llibertat i confiança a definir la seva identitat en el dibuix, per després aplicar-la reeixidament en el camp de la il·lustració.

Durada del curs
20 hores, en sessions setmanals de 2 hores els dijous a la tarda de 19.00h a 21.00h.

Inici del curs: dijous 23 de gener i finalitza el dijous 26 de març.

CALENDARI I HORARIS
Gener: dies 23 - 30
Febrer: dies 6 - 13 - 20 - 27
Març: dies 5 - 12 - 19 - 26
Horari: 19.00h a 21.00h
Total: 20 hores lectives.

Temari

 • Descobrir una altra mirada i una altra forma de dibuixar
 • Relació entre forma i espai
 • Aplicar la memòria visual al dibuix creatiu
 • Dibuixar amb eines, materials i tècniques inusuals
 • Il·lustrar amb estil un tema

El curs s'imparteix a grups reduïts d'alumnes per garantir una eficaç atenció personalitzada en un ambient estimulant de creació i experimentació.
El nostre ensenyament es basa en una demostrada, qualificada i acreditada experiència docent i professional.
Per inscriure's no es requereix nivell mínim, ni s'exigeix una preparació acadèmica prèvia.

Tarifes: 50€ matrícula i reserva de plaça, més 2 quotes de 120€, a abonar la primera quota el 23 de gener i la segona el 27 de febrer. Cost total del curs 290€.
Material inclòs.
Matricula oberta.

10 - TALLERS INTENSIUS D'INICIACIÓ A LA IL·LUSTRACIÓ - Especial dissabtes tarda
Destinat a totes les persones interessades en la il·lustració que vulguin iniciar-se en aquest camp.
No es necessita preparació acadèmica específica.
Grups reduïts on cada alumne rep un seguiment individualitzat en relació a la seva preparació.

Descripció del taller
Aquest taller inicia a la il·lustració com un element rellevant en la comunicació visual contemporània present en diferents àmbits. Assenta les bases de la comunicació visual, com a vehicle per a la difusió d'idees en imatges, amb múltiples aplicacions i funcions en diferents sectors.
Així mateix, proporciona recursos conceptuals indispensables per al desenvolupament i gestació d'idees; habilitats en les diferents tècniques d'il·lustració, amb materials i suports nous i experimentals, a més dels habituals. El taller proporciona els coneixements fonamentals per a la composició gràfica i cromàtica, i potencia els recursos creatius per a la representació psicològica i formal de diferents personatges i la seva incorporació a un ambient.
A més facilita als interessats en la il·lustració, les bases perquè puguin desenvolupar-se de manera reeixida en l'àmbit professional.

Durada del taller
8 hores, en sessions setmanals de 4 hores, dos dissabtes a la tarda de 16.30h a 20.30h.

Taller febrer
Inici del taller: dissabte 8 de febrer i en finalitza dissabte 15 de febrer.

Temari

 • Anàlisi i comprensió d'un briefing
 • Gestació i desenvolupament d'idees
 • Realització d'esbossos per plasmar idees
 • Estudi de la composició i de l'espai, i la seva aplicació en paisatges i ambients
 • Pràctiques de diferents tècniques d'il·lustració sobre diferents suports i mitjans
 • Creació de personatges i la seva representació psicològica i formal
 • Procés i documentació per il·lustrar un text

El taller s'imparteix a grups reduïts d'alumnes per garantir una eficaç atenció personalitzada en un ambient estimulant de creació i experimentació.
El nostre ensenyament es basa en una demostrada, qualificada i acreditada experiència docent i professional.
Per inscriure's no es requereix nivell mínim, ni s'exigeix una preparació acadèmica prèvia.

Tarifes: 50€ matrícula i reserva de plaça, més una quota de 100€, a abonar abans de l'inici del taller, o el primer día de clase. Cost total del taller 150€.
Material inclòs.
Matricula oberta.

 

PER A MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
EMAIL: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Tel.: 675 35 32 61

Els cursos s'imparteixen a SABERIS: Bisbe Sivilla, nº 30b (a prop Pl. de la Bonanova)

Veure imatges de les classes